ขอเชิญ อบรม เทคโนโลยี AI หัวข้อต่าง ๆ ตค. - ธค. 62

ขอเชิญ ท่านผู้สนใจทั่วไป, ศิษย์เก่า, หรือ ศิษย์ปัจจุบัน (นศ. ม. เอเชียฯ)

อบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อละ 1 วัน (อาทิตย์)

ตามหัวข้อต่างๆ ดังแสดงตามรายการต่อไปนี้

 • การสร้างแชทบอทด้วบ Azure (Build a chatbot with Azure)
 • การวิเคราะห์ภาพด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Analyze images with AI)
 • การค้นหาความคิดเห็นในข้อความด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Discover sentiment in text using AI)
 • การเรียนรู้เชิงลึก ด้วยวิทยาการข้อมูล VM (Deep Learning with the Data Science VM)
 • การสร้างเว็บไซต์ไว้บน Azure (Deploy a website to Azure)

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คน/รุ่น
 • อบรมวันเสาร์หรือ อาทิตย์ เพียง 1 วัน / หัวข้อ
 • ผู้เข้าอบรม ใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค ของตนเอง
 • สถานที่อบรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • วัน เวลา โปรดเลือกจากฟอร์ม ด้านล่างสุด

ค่าลงทะเบียน และรายละเอียด

 • บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/หัวข้อ รวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ เอกสารประกอบ (PDF) พร้อมประกาศนียบัตรฯ ใบเสร็จฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ฟรีค่าลงทะเบียน (จำนวนจำกัด ไม่เกิน 5 ท่าน/รุ่น มีเฉพาะอาหารว่าง 2 มื้อ และเอกสาร มัดจำ 1,000 บาท คืนให้หลังจากอบรม สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หากไม่เข้าร่วมอบรม)

หมายเหตุ

 • เปิดอบรม เมื่อมีผู้ลงทะเบียนสนใจ ครบตามจำนวน 20 ท่าน/รุ่น และจะนัดหมายวันอบรมอีกครั้ง
 • สาขาวิชาฯ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การสร้างแชทบอทด้วบ Azure (Build a chatbot with Azure)

คอร์สอบรม เรียนรู้การใช้ Azure Bot Service และ Microsoft QnA Maker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้สร้างและเผยแพร่ บอทอัจฉริยะ ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • เนื้อหาประกอบด้วย
 • สร้างบอท Azure Web App เพื่อโฮสต์บอท
 • สร้างและเติม ฐานความรู้ ด้วยข้อมูลและเชื่อมต่อกับบอท
 • เขียนโค้ดบอท และปรับแก้จุดบกพร่อง ของบอทที่สร้าง
 • เผยแพร่บอทและใช้ continuous integration CI เพื่อให้ฐานความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ดีบักบอทแบบโลคอลโดยใช้ Visual Studio Code และ Microsoft Bot Framework Emulator

การวิเคราะห์ภาพด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Analyze images with AI)

คอร์สอบรม เรียนรู้ การประมวลผลภาพด้วยบริการ Computer Vision โดยใช้ Computer Vision API เพื่อวิเคราะห์ภาพสำหรับข้อมูลเชิงลึก การแยกข้อความออกจากภาพ และสร้างภาพขนาดย่อที่มีคุณภาพสูง (high-quality thumbnails)

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ Cognitive Services
 • สกัดข้อมูลสารสนเทศแบบวิชวล ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาที่เป็นภาพ
 • สร้างรูปขนาดย่อ (thumbnail) ของรูปภาพ
 • ตรวจจับและแยกแยะข้อความตัวอักษรออกจากภาพ
 • ตรวจจับและแยกแยะข้อความที่เขียนด้วยลายมือออกจากรูปภาพ

การค้นหาความคิดเห็นในข้อความด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์

(Discover sentiment in text using AI)

การเรียนรู้ว่าลูกค้าของคุณพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณอย่างไร เมื่อพวกเขาส่งคำติชมกลับมายังผู้ขาย ในการอบรมนี้จะสร้างโซลูชันที่ใช้ Azure Functions และความชาญฉลาดของ Text Analytics API เพื่อค้นหาความรู้สึกต่างๆ ของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ในข้อความ

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Text Analytics API
 • ลงทะเบียนเพื่อรับคีย์ Text Analytics API key
 • การออกแบบและสร้างบริการด้วยAzure Functions ที่ใช้ Text Analytics API เพื่อเรียงลำดับข้อความคิดเห็น
 • การอ่านและเขียน ข้อความที่เก็บไว้ใน Azure Queue ในแอพฟังก์ชัน ด้วยความช่วยเหลือในลักษณะเชื่อมต่อ

การเรียนรู้เชิงลึก ด้วยวิทยาการข้อมูล VM

(Deep Learning with the Data Science VM)

การเรียนรู้เชิงลึกแบบโต้ตอบด้วย Jupyter Docker และ PyTorch ซึ่งเป็น VM สำหรับวิทยาการข้อมูล (Data Science Virtual Machine) นอกจากนี้ยังเรียนรู้การสอนให้โมเดลของ deep learning models ฉลาดขึ้นด้วย Jupyter PyTorch และ Data Science VM

 • ทำความเข้าใจกับ การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และ Azure Data Science Virtual Machine (DSVM)
 • สร้าง DSVM ด้วย Azure CLI
 • เรียนรู้วิธีใช้ Docker เพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงลึกแบบกำหนดเอง
 • เชื่อมต่อกับ Jupyter notebook ผ่าน Docker บน DSVM
 • ทดสอบการเรียนรู้เชิงลึก ด้วย Jupyter

การสร้างเว็บไซต์ไว้บน Azure (Deploy a website to Azure)

เว็บแอพของ Azure ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่และจัดการเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้อง บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ รวมถึงทรัพยากรใดๆ บนเน็ตเวิร์ค ด้วยตัวท่านเอง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ของคุณ เพียงคุณใช้ แพลตฟอร์มของ Azure ที่มีการปกป้องข้อมูลความปลอดภัยอย่างแข็งแกร่งให้กับเว็บไซต์ของคุณได้รับความปลอดภัย

 • จัดเตรียม IDE สำหรับการพัฒนา Azure
 • เซ็ตอัพ Visual Studio Code
 • เซ็ตอัพ Visual Studio
 • เซ็ตอัพ Eclipse สำหรับการพัฒนา Java
 • เซ็ตอัพ IntelliJ IDEA สำหรับการพัฒนา Java